Projektet

St Olav Waterway är ett unikt internationellt projekt. Målsättningen är att märka ut den första pilgrims- och vandringsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Mellan öar och över hav.

Projektet startade år 2016 och ska se till att den 625 km långa vandringsleden ska vara skyltad och klar i maj 2019. Detta utgör ungefär halva sträckan av pilgrimsleden från Åbo till Trondheim.

S:t Olofs sjöled kommer att invigas under högtidliga former fredagen den 24 maj 2019 i Åbo. Genast efter invigningen arrangeras den första officiella premiärvandringen från Åbo mot Trondheim. Premiärvandringen är öppen för alla intresserade. På olika orter längs leden ordnas invigningsprogram och det är fritt att delta enligt tid och ork allt från några timmar till dagar eller veckor.

Det kommer att vara möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande och cyklande. Det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå. Hösten 2018 utförs en kartläggning av ruttens tillgänglighet (på den finländska sidan) för olika målgrupper med specialbehov.

Våren från april till juni och hösten från augusti till oktober är den bästa tiden för vandring. En riktig aspekt i projektet är att möjliggöra en förlängning av rådande turistsäsong. Vi rekommenderar därför pilgrimer att förlägga sin vandring utanför de mest hektiska turistveckorna i juli.

En av projektets målsättningar är att certifiera rutten som en del av Culture Route of the European Council. Den 6.12 2018 godkändes St Olav Waterway som en officiell Olofsled i Europa. Via ett kontaktnät med intresserade och erfarna vandrare ser vi möjlighet till att marknadsföra St Olav Waterway på ett effektivt sätt. Lederna kommer att utmärkas i terrängen under hösten 2018 och vintern 2019. En stor del av leden kommer att gå längs befintliga rutter – stigar, cykelvägar, gamla skogsvägar – men också helt nya rutter kommer att märkas ut.

Det är viktigt att garantera förvaltning och upprätthållning av lederna även efter själva projektperiodens slut. Därför grundades en ny tvåspråkig förening i Finland och på Åland i början av 2018. Föreningen har namnet Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry och är en del av den nordiska takorganisationen “Association of St Olav´s Ways”, bildad 2015.

I St Olav Waterway (2016-2019) ingår åtta parter: Åbo Akademi (koordinator), yrkeshögskolan Novia, Pargas stad, Sottunga kommun, Östhammar kommun, Söderhamn kommun, föreningen Franciskus på Kökar och föreningen Pilgrimstid Sverige. Totalbudgeten är 1.522.133 € och 75 % av finansieringen, dvs 1.141.599 €, kommer från INTERREG Central Baltic Programme. Övriga finansiärer är Egentliga Finlands förbund och Ålands landskapsregering, samt projektparterna.

European Institute of Cultural Routes – The Route of Saint Olav Ways

Projektet: S:t Olofs landväg