Pilgrimspass, stämplar & diplom

Pilgrimspass och stämplar är en gammal tradition. Redan på medeltiden användes sådana som bevis för sanna pilgrimer. Dagens pilgrimspass har ett symbolvärde och är ett trevligt reseminne.

Hur det var förr

Pilgrimspass och pilgrimsstämplar hör till den kristna pilgrimstraditionen. Som bevis för en äkta och sann pilgrim behövdes vanligen ett pilgrimspass med underskrift av präster under resans gång. Var det frågan om en botgöringsvandring var stämplarna extra viktiga i bevissyfte. Passet hade också ett värdefullt praktiskt värde, eftersom det fungerade som bevis och gjorde det lättare att få husrum för natten. Passet möjliggjorde faktiskt att pilgrimen fritt kunna vandra genom Europa utan att bli stoppad av gränser eller regler.

Hur det är i dag – var får jag tag på ett pass?

Också dagens pilgrimspass fungerar som en dokumentation över din vandring. Under din vandring samlar du stämplar från de ställen du besökt. Ett pass är enkelt att bära med sig och blir ett fint reseminne. Förutom stämplar kan du be en präst skriva sitt namn och ge en välsignelse inför vandringen, om du så önskar.

Pilgrimstid Sverige säljer pilgrimspass för alla pilgrimsleder i riktning mot Nidaros/Trondheim. Passet innehåller S:t Olofsmärket och pilgrimens nyckelord samt plats för stämplar.

När hela S:t Olofs sjöled är certifierad kan du köpa ett pass på Aboa Vetus och Ars Nova, muséet för historia och nutidskonst nära Domkyrkan i Åbo.

För att få ett S:t Olavsbrev måste du med hjälp av passet kunna bevisa att du gått minst de sista 100 km, alternativt cyklat eller ridit minst 200 km, till slutmålet i Trondheim. Diplomet kan du då hämta på Pilegrimsgården invid Nidarosdomen i Trondheim.

Stämplar

Stämplarna har inget givet utseende. Det viktiga är att de informerar om vilken plats du passerat. Längs S:t Olofs sjöled hittar du stämplarna vid kyrkorna längs med vägen. Be också om stämplar vid olika serviceställen – t.ex. restauranger, caféer och övernattningsställen. Det räcker gott med 1-2 stämplar per dag.