Natur och allemansrätter

Allemansrätten i Finland och Sverige ger en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen på ett sätt som är ovanligt i många andra länder. Med rätten följer samtidigt krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Observera att allemansrätten på Åland inte är exakt den samma som i övriga Finland.

Var får du gå?

Du får fritt röra dig till fots, med cykel och kajak men undvika privata tomter, gårdsplaner och bryggor. Du får inte heller röra dig på odlad mark. Kom ihåg att stänga grindar du öppnar efter dig! Samma regler gäller om du vill ta en rast längs med leden.

Var får du tälta?

Du får tälta enstaka nätter på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse. Tänk på att du inte får skada naturen. På Åland får du enbart tälta ett dygn utan markägarens lov och då med enstaka tält. Överlag rekommenderar Åland övernattning vid campingplatser, stugbyar och gästhamnar.

Får jag göra upp eld?

I Finland och på Åland är det inte tillåtet att gör upp en öppen eld utan markägarens tillstånd. I den känsliga skärgårdsmiljön kan eld på klipphällar förstöra naturen för all framtid. Under längre torra perioder kan myndigheterna utfärda risk för skogsbrand, vilket betyder att öppen eld är totalt förbjudet. Kolla läget i de lokala väderleksprognoserna.

I Sverige är det tillåtet att göra upp eld under säkra förhållanden, till det räknas sandmark och grus, men iordninggjorda eldplatser rekommenderas.

Du får samla nedfallna kvistar och grenar som ved, men det är inte tillåtet att ta grenar från levande träd. Stormkök och andra markisolerande anordningar räknas inte som en öppen eld och kräver inget tillstånd.

Hur är det med jakt och fiske?

Att jaga och fiska ingår inte i allemansrätten.

För fiske (gäller även spinnfiske) bör du köpa ett fiskekort för de vatten du önskar fiska i. Fiskekorten säljs i affärer, av stugvärdar och på nätet. I Finland är det tillåtet att meta och pilka. På Åland är mete förbjudet under perioden 15 april till 15 juni på grund av häckande sjöfågel.

Vid jakt gäller speciella regler: du bör ha jaktlicens och vara del i ett jaktlag eller köpa dig jakträtt.

Får jag plocka bär, svamp och blommor?

Vilda bär, svampar och blommor får plockas till husbehov om de inte är fridlysta. Särskilda regler gäller för naturreservat och nationalparker.

Informationsmaterial om allemansrätten:

Fästingar

Fästingen (Ixodes ricinus/ I. persulcatus) är ett litet spindeldjur, ca 1-4 mm. Arten är en parasit som lever av att suga blod, främst från fåglar och däggdjur, även människa.

Fästingarna lever i undervegetationen, på gräs och buskar. Då djur och människor passerar förflyttar de sig till värddjuret. Med hjälp av sina kraftiga mundelar hakar sig fästingen fast i värddjurets skinn och suger blod under flera dagars tid. När fästingen är klar släpper den taget, då har den svällt upp till storlek av en ärta.

Det gör inte ont då en fästing biter sig fast, men vanligen känns en klåda efter ett tag och fästingen kan avlägsnas innan den sugit klart. För att effektivast plocka bort redan fastsittande fästingar finns det olika fästingplockare att köpa, t.ex. på apotek. Det är viktigt att du får bort hela djuret, fastän det är litet. Be personalen på apoteket om råd.

Fästingen kan överföra sjukdomar till människan. De vanligaste är borrelios och TBE. Borrelia är en bakteriesjukdom, vilket inte går att skydda sig emot genom vaccination. TBE orsakas av ett virus och vaccination rekommenderas de som regelbundet vistas i fästingtäta områden.

En borreliainfektion känns vanligen igen som en ringformad, växande rodnad runt bettet. Borrelia ska behandlas i så tidigt skede som möjligt med antibiotika. Utan behandling kan borrelia orsaka kroniska och allvarliga symtom som t.ex. trötthet, huvudvärk, ledbesvär och svår klåda. Bästa sättet att undvika bett är att inte röra sig i högt gräs utan täckande klädsel och att regelbundet kontrollera fästingar på kroppen. Risken för smitta minskas ju snabbare du har möjlighet att avlägsna fästingen.

TBE – tick-borne encephalitis, fästingöverförd hjärninflammation – kan vara en allvarlig sjukdom. I de flesta fall innebär smitta lindriga besvär, men ca en tredjedel av fallen leder till hjärn- eller hjärnhinneinflammation. TBE-virus kommer från smågnagare som själva inte blir sjuka. De hör till en tidigare värd i fästingens livscykel och överförs vidare till människan via fästingens saliv.

Läs mer om fästingar:

Ormar

I Norden förekommer tre arter av orm. Huggormen (Vipera berus) är den enda giftiga. De övriga är vanlig snok (Natrix natrix) och hasselsnok (Coronella austriaca). Alla arter är fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att skada, döda eller fånga in ormar och ormägg. Ingen av arterna går till anfall och biter endast i självförsvar.

Det förekommer rätt mycket orm i skärgården. Det kan alltså löna sig att vara uppmärksam både i högt gräs och på varma klippor och stenar. En första hjälpen-förpackning mot ormbett är bra att ha med på vandringen.

Vid fall av huggormsbett: Giftinformationscentralen / Huggormsbett

Östersjön

Östersjön är en av världens största innanhav. Många faktorer gör Östersjön till ett unikt och känsligt hav. Inte minst de stora näringsmängderna som gett upphov till en omfattande eutrofiering och bottendöd. Här är några tips för skydd av Östersjön och hur just du kan hjälpa till.