Tietoa projektista 2016 – 2020

Pyhän Olavin merireitti oli ainutlaatuinen kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena oli luoda ensimmäinen meriteitä hyödyntävä pohjoismainen pyhiinvaellusreitti.

St Olav Waterway -projekti käynnistettiin syyskuussa 2016 ja se loppui maaliskuussa 2020. Tavoitteena oli varustaa 625 kilometrin vaellusreitti opastein. Tämä osuus on puolet koko 1200 kilometrin pyhiinvaellusreitistä Turusta Trondheimiin.

Reitti vihittiin juhlallisesti toukokuussa vuonna 2019 Turussa. Heti Avajaisten jälkeen tehtiin ensimmäinen virallinen ensivaellus Turusta kohti Trondheimia. Se oli avoin kaikille kiinnostuneille. Eri kohteissa reitin varrella järjestettiin tuolloin ohjelmaa, ja pyhiinvaelluksesta kiinnostuneilla oli mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja vaellukselle oman aikataulunsa mukaisesti.

Reittejä pystyy kulkemaan myös muulla tavoin kuin kävelemällä. Reiteillä voi muun muassa meloa, purjehtia, ratsastaa ja pyöräillä. On tärkeää, että reitillä on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja. Syksyllä 2018 Suomessa sijaitsevat reittiosuudet kartoitettiin saavutettavuuden osalta myös niille kohderyhmille, joilla on erityistarpeita.

Kevät (huhtikuusta kesäkuuhun) ja syksy (elokuusta lokakuuhun) ovat parasta aikaa Pyhän Olavin merireitin kiertämiseen. Hankkeen avulla myös matkailukausi pitenee saaristoalueilla, mikä on paikallisten asukkaidenkin kannalta positiivinen asia. Pyhiinvaelluksia suositellaankin tehtäväksi sesonkiaikojen ulkopuolella.

Hankkeen yksi tavoite on ollut sertifioida reitti osaksi EU:n kulttuurireittejä (Culture Route of the European Council). Pyhän Olavin merireitti on 6.12.2018 lähtien virallisen Olavinreitti Pohjoismaissa.  Pyhän Olavin merireittiä voidaan markkinoida tehokkaasti reitillä aiemmin retkeilleiden henkilöiden kautta. Reitti tullaan merkitsemään heti sertifikaatin saavuttamisen jälkeen. Suurin osa reitistöstä kulkee nykyisillä olemassa olevilla kulkuväylillä – polkuja, pyöräteitä ja vanhoja metsäteitä pitkin. Myös kokonaan uusia osuuksia on reitille tehty ja merkitty opastein.

Reittien kunnossapidosta on tärkeää huolehtia myös hankkeen päätyttyä. Tästä syystä on vuonna 2015perustettu uusi Suomessa ja Ahvenanmaalla toimiva kaksikielinen yhdistys nimeltään Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry (puheenjohtaja Björn “Nalle” Öhman, sihteeri Andreas von Bergmann). Yhdistys on osa  ”Association of St Olav´s Ways” -nimistä pohjoismaista kattojärjestöä.

St Olav Waterway (2016-2019) -projektiin osallistuu kahdeksan kumppania: Åbo Akademi (koordinaattori), ammattikorkeakoulu Novia, Paraisten kaupunki, Sottungan kunta, Östhammarin  kunta, Söderhamnin kunta, Franciskus-yhdistys Kökarissa ja Pilgrimstid-yhdistys Ruotsissa. Kokonaisbudjetti on 1.522.133 € ja 75 % Rahoituksesta (1.141.599 €) tulee INTERREG Central Baltic -ohjelmasta. Muut rahoittajat ovat Varsinais-Suomen Liitto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus, sekä hankekumppanit.

Pyhän Olavin merireitti julkaisi uutiskirjettä 2017-2019, arkisto löytyy tästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurimatkailun kehittämishanke 2020-2022.

Pyhän Olavin mannerreitti-projekti S:t Olofs seurailee Pyhan Olavin tietä läpi Suomen Savonlinnasta Turkuun.

Kumppanit ja yhteyshenkilöt St Olav Waterway-projektissa (2016-2020):
Nina Söderlund, projektin johtaja
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Anna-Karin Abrahamsson
Yrkehögskolan Novia

James Simpson
Paraisten kaupunki

Christian Pleijel
Föreningen Franciskus på Kökar rf

Kennet Lundström
Sottunga kommun

Patrik Sjölin
Söderhamns kommun

Stefan Edelsvärd
Östhammars kommun

Cina Kedvall
Pilgrimstid Sverige