Invigningsseminarium och premiärvandring

St Olav Waterway

A Pilgrimage Back in Time


Fredag 24 maj 2019 , Yrkeshögskolan
Novia, Henriksgatan 7, Åbo

Pilgrimsleden S:t Olofs sjöled invigs med ett internationellt seminarium den 24 maj i Åbo. Tillställningen är öppen, anmälningar tas emot här. Observera att seminariet också kan följas som ett webinarium, länk till anmälning senare.

Program     13.00-18.00                                                                                    

13.00- 13.30  Registration and Coffee                                  

13.30              Mikko Hupa, Rector Åbo Akademi University: 
                       ‘’Seminar Opening’’                                   

                       Nina Söderlund, Project Coordinator, St Olav Waterway    
                       ‘’A Dream has Come True”

                       Stephano Dominioni, Executive Secretary,
                       Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council Europe,
                       Director, European Institute of Cultural Routes
              
                       ‘’Cultural Routes of the Council of Europe: Journeying through Space and Time in Europe’s Historical Pilgrimage Paths’’

                       Hans Mårten Lövröd, Head of National Pilgrim Center
                      
’’St Olav Ways – a Contemporary Pilgrimage’’                         

                       Riitta Kaivosoja, Director General, Department of Art and Cultural Policy,
                       Ministry of Education and Culture
                        
                       ’’European Cultural Route Cooperation in Finland                 

                       Music by Sofia Sahlin and Olle Linder           

15.00              BREAK                                                   

15.30              Björn Vikström, Bishop, Diocese of Borgå
                      
‘’Hospitality of Strangers’’     

                       Åsa Ringbom, Professor Emerita
                      
‘’Saint Olav’s Pilgrimage from Aboa (Turku) across the Åland Islands, as Reflected in Medieval Art”                         

                       Susanna Markkola, Program Manager, Visit Finland            
                       ‘’Cultural Routes and Tourism’’

                       Martin Lind, Bishop, Chair, Pilgrim i Sverige
                      
‘’Water in the Pilgrimage Tradition’’                                                                       

                       Björn Nalle Öhman, Chair, The St Olav Ways of Finland                 
                       ‘’St Olav Waterway – Visions for the Future’’

                      Sofia Sahlin, Musician             
                      ‘’Tracking St Olav and St Anna- Concepts around the Pilgrim Routes’’          

                       Marianne Fred, Head of R&D in Bioeconomy, Novia University of  Applied Sciences        
                       ’’Closing Remarks to Seminar’’

17.30              Music by Sofia Sahlin and Olle Linder

18.00-18.45    Vespers, Turku Cathedral (no registration, open for everybody)
                        Kaarlo Kalliala, Bishop, Archdiocese of Turku

Praktisk information

Karta: Map with key locations for the day
Förslag till övernattning: Suggestions for accommodation

För den som önskar äta lunch före seminariet, föreslår vi närbelägna Restaurant Hus Lindman.
Pris mellan 8,90 – 20€/person. Adress: Biskopsgatan 15, Åbo.

Frågor? Vänligen kontakta:
Lektor Anna-Karin Abrahamsson (tel: +358447623390)
Eller: stolavwaterway@novia.fi

 

Invigningsvandring

Start från Åbo domkyrka lördagen den 25 maj kl 10.
Då inleds en stafett som för ett budskap från ärkebiskopen i Finland till biskopen i Trondheim. Vandringen går från Åbo genom S:t Karins, Pargas, Nagu och Korpo, Kökar, Sottunga och över fasta Åland, därefter från Grisslehamn både på land och till sjöss.

Framme i Trondheim är stafetten på Sankt Olofsdagen den 29.7.2019 och  den årliga stora festen i staden. Sträckan Åbo-Trondheim är ca 1 200 km lång. Du kan delta i vandringen i några timmar, några dagar eller vandra hela vägen till Trondheim.

Dagsetapperna är högst 20 km, första dagen Åbo-St. Karins 15 km, därefter buss. Under hela resan finns vandringsledare med, också transport av bagage försöker ordnas. Vandringen lämpar sig för personer med ”normal” kondition. Mindre öppningsfestligheter på flera orter, guidning och musik i kyrkorna i Pargas, Nagu, Korpo, Kökar, Sottunga, Jomala, samt gemensam pilgrimsmiddag dit också lokala invånare är välkomna. Du bokar din övernattning själv och betalar kostnaderna på förhand. Alla boenden längs leden är små och familjära, därför är det skäl att boka i tid.

Välkommen med och delta i en unik vandring där vi tillsammans inleder en ny epok i den nordiska pilgrimsvandringens historia! Börja planera din resa i god tid. Bokning till själva vandringen möjlig från mars via dessa sidor. Mera detaljerad information tillkommer regelbundet under våren.

Preliminär tidtabell, startort:
Finland
25.5 Åbo, Domkyrkan (till Pargas centrum, en del av etappen med busstransport via Kustö slottsruiner). SkäriOpen, program för barn.
26.5 Pargas, Pjukala (med förbindelsebåt via Björkholm till Pensar)
27.5 Pensar Syd (med förbindelsebåt till Kirjais, vandring till Nagu centrum)
28.5 Nagu centrum (till Risis). På morgonen deltar även skolelever.
29.5 Risis (till Korpo centrum)
30.5  Korpoström (med hyrd båt M/S Amanda till Kökar)
Åland
30.5 Kökar (till Sottunga). Också möjlighet att segla storbåten Tjutt-Tjutt.
31.5   Sottunga (till Långnäs)
3.6   Jomala
6.6   Eckerö
Sverige
7.6   Invigning av Vikingaleden i Grisslehamn
Parallella alternativ till färdrutter:
St Olav Waterway Eskader – båtfärd längs Roslags- och Jungfrukusten (egna båtar, ev en segelbåt med begränsat antal platser)
7.6  Grisslehamn
9.6  Gävle
13.6 Framme i Sörfjärden
Landvägen Vikingaleden – Helgonleden (Grisslehamn-Storsjökapell)
10.6 Birgittagården i Harg
17.6 Älvkarleby
19.6 Gävle
2.7   Järvsö
6.7   Kårböle
11.7 Kilkojan
Landvägen Stråsjöleden (Korsholmen-Kilkojan)
23.6 Korsholmen
24.6 Enånger
30.6 Stråsjö kapell
11.7 Kilkojan
Fortsättning från Kilkojan längs Kårböleleden och JämtNorgeleden till Trondheim
12.7 Kilkojan
16.7 Storsjö kapell
19.7 Sylsjön
28.7 Trondheim