Invigningsseminarium och premiärvandring

St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time

Fredag 24 maj 2019 på Yrkeshögskolan Novia Henriksgatan 7, Åbo

Pilgrimsleden S:t Olofs sjöled invigs med ett internationellt seminarium den 24 maj i Åbo. Seminariet har både presentatörer och gäster från när och fjärran, därför går allt program på engelska. Tillställningen är öppen, anmälningar tas emot från och med februari. Observera att seminariet också kan följas som ett webinarium, men kräver anmälning.
På kvällen kl. 18 arrangeras en vesper i Åbo Domkyrka för intresserade, men eftersom antalet platser är begränsat kommer vi att ha ett system med förhandsanmälan.

Preliminärt program för seminariet:

13.00 Anmälning

13.30 Öppning av seminariet – Rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
Övrigt innehåll består av presentationer om Olav Haraldsson-S:t Olof, S:t Olofs sjöled betydelse som en europisk kulturled, för finländsk turism, kopplingen till pilgrimsleder i Norden och Europa etc. 
Presentationer av bland annat
– Stephano Dominioni från Europiska insitutet för kulturvägar i Luxemburg
– Hans Mårten Lövröd från Nasjonalt pilegrimssenter, Trondheim
– Riitta Kaivosoja från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland
– Björn Vikström, biskop i Borgå stift

17.00 Seminariet avslutas

18.00 Vesper i Åbo domkyrka

Invigningsvandring

Start från Åbo domkyrka lördagen den 25 maj kl 10.
Då inleds en stafett som för ett budskap från biskopen i Åbo till kollegan i Trondheim. Vandringen går från Åbo genom S:t Karins, Pargas, Nagu och Korpo, Kökar, Sottunga och över fasta Åland, därefter från Grisslehamn både på land och till sjöss.

Framme i Trondheim är stafetten på Sankt Olofsdagen den 29.7.2019 och  den årliga stora festen i staden. Sträckan Åbo-Trondheim är ca 1 200 km lång. Du kan delta i vandringen i några timmar, några dagar eller vandra hela vägen till Trondheim. Längs leden kommer olika större och mindre invigningsfester att äga rum, avsedda för vandrarna och de som bor invid leden. Man bokar sin övernattning själv och betalar kostnaderna på förhand. Alla boenden längs leden är små och familjära, därför är det skäl att boka i tid.

Välkommen med och delta i en unik vandring där vi tillsammans inleder en ny epok i den nordiska pilgrimsvandringens historia! Möjligheten att börja planera sin resa och att anmäla sig börjar i februari.

Preliminär tidtabell, startort:
Finland
25.5 Åbo
28.5 Nagu centrum
30.5 Korpo centrum
Åland
31.5 Kökar
1.6   Sottunga
3.6   Jomala
6.6   Eckerö
Sverige
7.6   Invigning av Vikingaleden i Grisslehamn
Parallella alternativ till färdrutter:
St Olav Waterway Eskader – båtfärd längs Roslags- och Jungfrukusten (egna båtar, ev en segelbåt med begränsat antal platser)
7.6  Grisslehamn
9.6  Gävle
13.6 Framme i Sörfjärden
Landvägen Vikingaleden – Helgonleden (Grisslehamn-Storsjökapell)
10.6 Birgittagården i Harg
17.6 Älvkarleby
19.6 Gävle
2.7   Järvsö
6.7   Kårböle
11.7 Kilkojan
Landvägen Strösjöleden (Korsholmen-Kilkojan)
23.6 Korsholmen
24.6 Enånger
30.6 Stråsjö kapell
11.7 Kilkojan
Fortsättning från Kilkojan längs Kårböleleden och JämtNorgeleden till Trondheim
12.7 Kilkojan
16.7 Storsjö kapell
19.7 Sylsjön
28.7 Trondheim